شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اين روزها ياس انقلابي در چهره و نگاه و رفتار برخي انقلابيها موج ميزند چرا؟ شايد يک دليلش اين باشد: نه انقلاب را درست شناخته اند و نه سياست را اين انقلاب متکي به فرد نبود متکي به باور و اعتقاد راسخ ديني بود نه مردم براي خاطر فردي انقلاب کردند و نه رداي انقلاب بر قامت افرادي معين دوخته شده وقتي قد و قواره معرفتمان، همقد افراد باشد با فرو ريختن افراد، انقلاب هم در نظرمان فرو خواهد ريخت ديروز


منتظري و آذري قمي و ....امروز هاشمي و احمدي نژاد و فردا .....اين انقلاب زماني شکست خواهد خورد که پيوندهاي معرفتي ما درباره انقلاب با قد و قواره افراد پيوند خورده و بالا آمده باشد. با سقوط افراد معرفت و ايمان ما هم سقوط خواهد کرد. بيائيم حساب انقلاب را از حساب افراد( و لو خوب) جدا کنيم. اين رمز ماندگاري و پيروزي انقلاب است.
عده اي با دلبستگي بيش از حد به افراد به خود را فريب ميدهند و وقتي از او خلافي ديدند شروع ميکنند به توجيه و تفسير و تاويل. وقتي خلافها بزرگتر ميشود و راهي براي توجيه نمي ماند شروع ميکنند به تطبيق مفاهيم انقلاب با رفتارها و خلافهاي آن فرد. وقتي باز هم جاي توجيهي نميماند براي حفظ قداست انقلاب و خدشه وارد نشدن بر شخصيت محبوب به ظاهر انقلابي، شروع ميکنند به دادن شعار جدايي دين از سياست
تسبیح دیجیتال
علي در کلبه درويشي
رتبه 9
189 برگزیده
1267 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
علي در کلبه درويشي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top