سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
 تعداد کل بازدید : 342398

  بازدید امروز : 384

  بازدید دیروز : 416

کلبه بصیرت

 
آدمى با دمى که برآرد گامى به سوى مرگ بردارد . [نهج البلاغه]
 
نویسنده: مهدی ::: یادداشت ثابت - جمعه 93/9/1::: ساعت 11:58 عصر

خلافت یا توطئه

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از عوامل اختلاف و تفرقه و بحران های متعدد در میان امت اسلام پس از رحلت نبی اعظم اسلام، موضوع جانشینی حضرت بوده و اینکه چه کسی باید جانشین حضرت باشد و چرا؟ متاسفانه این روزها همین موضوع بهانه ای شده برای عده ای مزدور اجانب تا به بهانه تاسیس خلافت نبوی خاور میانه و جهان اسلام را با مصیبتی عظیم مواجه سازند. لذا بر خود لازم دانستم تا برای باز کردن این گره کور قدمی برداشته باشم. تا خدا چه خواهد
در اینجا بنا داریم با اتکاء به قرآن ( ونه روایات) و استدلالی عقلی پرسشی تعیین کننده  مطرح نماییم. به عقیده حقیر پاسخ این پرسش می تواند گره کور این فتنه بزرگ و اختلاف را برای همگان باز کند و آن سوال این است:  


1. سوال سخت اول
         
آیا حضرت دستوری برای تعیین جانشین پس از خود داشتند یا نه؟           
چنانچه عده ای پاسخ دهند آری، سوال دیگری پیش خواهد آمد:  
آیا جانشینان بعدییا همان خلفا) توسط خود حضرت تعیین شده اند یا دیگران؟           
اگر گفته شود:         
توسط خود حضرت تعیین شده است باز هم سوال خواهیم کرد:    
 کسانیکه خلفا را به عنوان جانشین نصب شده از طرف حضرت قبول دارند بر  کدامین دلیل استناد میکنند؟  عقلی یا نقلی؟
اگر چنین ادله ای وجود دارد  چرا صحابه بزرگی چون حضرت علی علیه السلام  به مخالفت با آن بر خواستند؟ آیا دلیلی وجود نداشته یا حضرت از آن خبر نداشته؟ آیا همین مخالفت بزرگترین صحابی و داماد و سردار و سرلشگر و محرم اسرار پیامبر و یار همیشه همراه پیامبر دلیل بر زیر سوال بودن چنین انتخابی نیست؟ اگر ابوبکر و عمر موافق این انتخاب بوده اند گروه دیگری از صحابه با محوریت حضرت علی علیه السلام مخالف صدرصد بوده اند. کدام را قبول کنیم؟ کدام ارجحیت دارند؟  کدام صحابی می تواند در نبود پیامبر اعظم اسلام چنین رسالتی بزرگی را بر عهده گیرند؟ آیا خود حضرت در زمان حیاتشان هیچ اشاره ای هم به جانشین یا جانشینان بعد از خود نکرده است؟ 
اگر بگویند:            
نقلی وجود دارد( که نیست) پس دلیل تشکیل شورای ثقیفه و رای گیری( یا همان انتخابات) برای چه بوده؟ منظور از اجماع امت چیست و از کجا آمده و اگر این اجماع مخالف قرآن سنت نبوی باشد چه باید کرد؟  رای کدام صحابه در این امر خطیر صائب خواهد بود؟ ایا باز هم رای گیری خواهد شد؟ اگر قرار است با رای گیری یا همام تنتخابات بتوان درباره چیزی تصمیم گرفت که از  اختیارات ویژه و الهی پیامبر است، پس تکلیفمان با نبوت و رسالت و قوانین الهی چه خواهد بود؟ آیا این همان انکار نبوت و رسالت و وحی الهی نخواهد بود؟( البته به شکلی کاملا دمکراتیک)
اگر بگویند:            
صحابه اجتهاد کرده اند، خواهیم گفت:       
آیا کسانیکه اجتهاد کرده اند، اجتهادشان موافق و مطابق با رای خداوند متعال و پیامبر اوست یا نه؟ اگر موافق نیست پس در این میان نقش پیامبر چه چیست؟ آیا آنان از طرف خداوند یا پیامبر دستور  دریافت کرده اند برای اجتهاد در جهت تعیین خلیفه آن هم اجتهادی که خلاف نظر رسول خداست؟ اگر موافق نظر اوست از خود حضرت نامه ای یا مکتوبی دریافت کرده اند؟ حتی اگر دریافت هم کرده باشند( که نکرده اند) چرا در جریان دوات و قرطاس در آخرین روز عمر پیامبر از نوشتن آن نامه و مکتوب سرنوشت ساز ممانعت کردند؟
آیا دلیلی بر عصمت آنان از خطا در اجتهاد در نصوص و ادله شرع وارد شده؟ اگر چنین ادله ای وارد شده است پس چرا حضرت در غدیر بر شرافت و خلافت علی (علیه السلام) تاکید کردند؟ داستان داوت و قرطاس چه بود؟ چرا حضرت در زمان حیاتشان از همین خلفا برای جانشینی در فرماندهی لشگر، فرماندار یا استاندار، یا ابلاغ وحی(داستان ابلاغ آیه برائت که بنا به دستور پیامبر از ابوبکر ستانده شد و حضرت علی علیه السلام داده شد) در جریان حرکت برای جنگ تبوک چرا حضرت علی علیه السلام را به عنوان تنها فرد مورد اعتماد برای مقابله با توطئه منافقین و یهود در مدینه جا گذاشتند؟ چرا پیامبر اعظم اسلام فرمانده آخرین سپاه اسلام را جوانی کم سن و سال چون اسامه قرار داد و همه را حتی ابوبکر و عمر را تکلیف به رفتن کردند و متخلفین را لعن کردند؟           
اگر اجتهاد صحابه در برابر نص پیامبر جایز است در اینصورت اگر این اجتهاد مخالف با نظر پیامبر باشد بدعت و مخالفت با حضرت و نشانه ارتداد نیست؟            
اگر اجتهاد صحابه همه حجت است پس چرا صحابه همدیگر را لعن و تکفیر میکردند و گاه در برابر هم دست به صف ارائی و جنگ زدند؟ چنانچه معاویه در برابر حضرت علی علیه السلام و عایشه و طلحه و زبیر در برابر حضرت علی علیه السلام لشکر کشی کردند؟  

    
2. سوال  سخت دوم 
 

چنانچه عده ای بگویند پیامبر برای خود جانشینی تعیین نکرده است در اینصورت باید بپرسیم پس خلفای تعیین شده مشروعیت خلافت خود را از کجا آورده اند؟ اگر بگویند:            
اجتهاد کرده ایم باز هم خواهیم پرسید: چرا بقیه صحابه با این اجتهاد مخالف بودند و اجتهادشان صد درجه مخالف با اجتهاد آنان بود؟ این مخالفت تا آن حد بود که اگر صبر و خود داری حضتر علی علیه السلام نبود احتمال جنگ داخلی خونین و ویرانگری در شرف وقوع بود.( بنی هاشم و قبایلی که با صحابه مخالفت در مراوده بودند در برابر دریافت خمس و زکات از طرف خلیفه خودخوانده مقاومت کردند و در این جریان یکی از صحابی نامی پیامبر همراه با مردان قبیله کشته شد و به ناموسش تجاوز شد و زنان و کودکانش به عنوان مرتد و خارجی اسیر شده و به مدینه ببرده شدند!) حتی عده زیادی از این مخالفین همچون حضرت علی علیه السلام و بسیاری از صحابه نامدار پیامبر....هیچگاه بیعت نکردند؟ آیا ملاک تشخیص اینکه اجتهاد کدام صحابه مطابق با نظر قرآن و پیامبر است چیست؟ نظر و رای خلفا چه ارجحیتی بر سایر صحابه داشت که آنان بر مسند خلافت ننشستند و چرا نظر آنان در خلافت لحاظ نشد؟ آیا این هم دستور پیامبر بود که نظر ابوبکر و عمر ارجح باشد؟ پس تکلیفمان با حضرت علی علیه السلام و صحابه دیگر که مخالف این تصمیم بودند چه میشود؟  چرا در انتخاب خلیف آنقدر عجله داشتند که حتی در مراسم کفن و دفن پیامبر حاضر نشدند و برای تعیین خلیفه در ثقیفه جلسه مخفیانه( از دیگر صحابه) تشکیل دادند؟ چرا برای تعیین خلیفه از گروه و طیف خاصی اینهمه شتاب به خرج دادند؟ مگر ما در تعیین عجولانه خلیفه از طرف خداوند و رسولش دستوری داشتیم؟ اگر چنین دستوری وجود داشت چرا حضرت علی علیه السلام از آن بی اطلاع بود( که مطلع بود اما همه چیز برنامه ریزی شده )     
اگر این دیدگاه درست است که پیامبر جانشینی تعیین نکرده است آیا ادله ای از قرآن(نه روایی چرا که اصل قرآن است و سایر ادله چون روایات باید مطابق با نظر قرآن سنجیده شود و الا فلا) در این باب وارد شده است؟          
در اینصورت آیا این نقص بر پیامبر اعظم اسلام نیست که اکثر پیامبر بزرگ الهی پیشین از چون حضرت موسی و داوود و یعقوب و ابراهیم  طبق نصوص قرانی برای خود جانشین داشته اند اما پیامبر ما واجد همه درجات و مناقب و فضائل پیامبران پیشین بلکه بالاتر از همه بوده، از این امتیاز بزرگ محرو م گشته؟ آیا این نشان از نقص و ضعف بر حضرت نیست؟ آیا این نمی تواند بر جایگاه اشرف انبیاء و مخلوقات بودن حضرت خدشه وارد کند؟

منتظر پاسخ های دوستان هستیم:
شیعه یا سنی ما را در یافتن حقیقت یاری دهید
  


 
نویسنده: مهدی ::: یادداشت ثابت - سه شنبه 93/7/30::: ساعت 2:1 صبح

آیت الله شیخ نمر

بسم الله الرحمن الرحیم

با پیروزیهای پی در پی شیعیان در منطقه خاور میانه چه در عرصه سیاسی و با روی کار آمدن چند دولت شیعه و یا طرفدار شیعه در منطقه و چه در عرصه میدانی و نظامی سبب شد وهابیت با کمک آمریکا و آل سعود و اسرائیل تحرکات خود در منطقه را شدت بخشد تا اینکه بر سر داعش به توافق و تفاهم رسیدند. در ابتدا حرکت داعش به خاطر خیانت مزدوران بعثی و وهابی و سلفی داخلی با شتاب زیادی آغاز شد. اما تحرکات میدانی شیعیان و مردم غیرتمند منطقه و حمایت های بی دریغ نظام جمهوری اسلامی  لبه تیز این حرکت شتابنده و مخرب را در قلب جهان اسلام کندتر کرد طوریکه به بهانه کمک به مردم منطقه پای نیروهای فرامنطقه ای و امپریالیستی چون آمریکا را دوباره به منطقه باز کرد. این نشان داد که غرب نسبت به پیروزی این جریان در منطقه به شدت دل بسته بود و حالا که این نوزاد نامشروع را در خطر تلف شدن می بیند خود مستقیما وارد عمل شده است.

طبعا عربستان و ترکیه حامیان اصلی وهابیت و داعش در منطقه با توجه به هزینه های زیادی که برای پیشبرد این نقشه شیطانی کشیده اند، ساکت نخواهند نشست و برای جبران شکست های روحی و روانی نیروهای تروریست خود در خارج از عربستان و زهر چشم گرفتن از شیعیان بحرین و یمن و عربستان و کاستن از حرکت شتابان و انقلابی شیعیان شبه جزیره عرب دست به اقدامات جنون آمیزی خواهد زد. لذا لازم است شیعیان جهان خصوصا ملت ولایی ایران و خصوصا مسئولین نظام در برابر این توطئه ساکت ننشینند. در انقلاب اسلامی ایران که با بی حرمتی نظام سفاکی پهلوی به ساحت مقدس مرجعیت شیعه و حضرت امام آغاز شد لذا این غیرت مندی می تواند همچنان سلاح کشنده ای در برابر هر نوع هتاکی و حرمت شکنی باشد.  لذا با صذای بلند فریاد می زنیم:

روحانیت و مرجعیت شیعه خط قرمز ماست. اگر سعودی و وهابی دست از پا خطا کند طوفان خشم شیعیان جهان اسلام دودمان سعودی را به باد خواهد داد. پس بترسید از خشم مقدس شیعه که طعم تلخ آن را در لبنان و عراق و یمن و سوریه و ایران چشیده اید...


 
نویسنده: مهدی ::: یادداشت ثابت - چهارشنبه 93/6/13::: ساعت 10:49 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام و شخصیت زن در اسلام

 

روز زن!
روز دختر!
اشتغال زن!
تحصیلات زن!
ورزش زن!
...
و به طور خلاصه همه شعارهای فمینیستی در پوشش اسلامی!
اینها چیزهای است که در حال حاضر و در نظام مقدس جمهوری اسلامی تیتر اول و یا دوم روزانه رسانه هاست. همه دغدغه این را دارند که در بعد اجتماعی زنان پررنگ تر شود. هر روز بر دامنه حضور زنان در سطوح مختلف اجتماعی که حداقل آن حضور بی حد و حصر و بی حساب و کتاب زنان در معابر عمومی و بازرها و خیابانهاست. هدف ازاینهمه تلاش برای بیرون کشیدن زنان و دختران و به عبارت بهتر نوامیس مسلمین از گوشه خلوت منازل و وارد کردن آنان در جامعه ای که حتی گاه برای مردان نیز امن نیست تا چه رسد به زنان، چیست؟ هدف صدا و سیما از نمایش مداوم زنان و دختران در ویترین برنامه های  صدا و سیما (چه در قالب مجری و چه در قالب بازیگر) چیست؟ چرا مسئولین نهادهای دولتی و یا غیر دولتی اصرار دارند که حتما در کنار هر مرد کارمند یک زن نامحرم حضور داشته باشد؟ استفاده همه جانبه از صدا و سیمای زنان و استفاده ابزاری و فیزیکی از زنان در تمامی سطوح اجتماعی از منشی گری و رزپشن هتل ها و مهماندار هواپیما و...تا سطوح کلان مدیریتی چه رازی را در خود نهفته دارد؟ مجری و برنامه ریز اصلی پیاده کردن این تفکر غربی صهیونیستی در کشوری که دشمن درجه اول آن صهیونیسم جهانی است، چه کسی یا چه کسانی هستند؟ و دهها سوال دیگر که باید منتظر پاسخ دلسوزان بود.

اما بگذارید به آسیب شناسی و جریان شناسی بخشی از این توطئه بپردازیم. ایران با پیروزی انقلاب و نابود شدن بزرگترین پایگاه صهیونیسم در منطقه جهان غرب را به چالشی عظیم گرفتار کرد. چالش نه از آن جهت که در ایران انقلابی رخ داده چرا که از این دست انقلابها در دنیا بسیار رخ داده و میدهد که غرب با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی و نظامی و فرهنگی و ...مسیر انقلابها را به نفع خود تغییر میدهد. اما این انقلاب به دست رهبری روحانی و شیعی اتفاق افتاد. تشیعی که یهود و صهیونیسم بین الملل قرنهاست برای برای یافتن و نابودی تنها سلاله حضرت ابراهیم و اسماعیل حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه تمامی تلاش خود را به کار برده است. تمدن غرب خود نیز میداند که بزرگترین دشمن آنان تشیع است پس وقوع انقلابی توسط رهبری روحانی آن هم از سلاله ابراهیمی و اسماعیلی و هاشمیی و فاطمی و  از فرزندان صالح آخرین منجی الهی، به  پیشگوییها و پیش بینیهای آنان رنگ واقعیت بخشید. آرمان این انقلاب جهانی بود همان چیزی که کتب یهود و مسیحی آن را پیشگویی کرده بودند و ارمان آنان نیز حکومت جهانی شیطان است.

استقامت و پایمردی مردان راستین انقلاب و شارگردان و پیروان حضرت روح الله در آرمان های ضد صهیونیستی، دشمنان را به این نتیجه رساند که چاره ای جز مقابله همه جانبه با این انقلاب را ندارند. دمشن روشهای مختلفی را برای نابودی این انقلاب به کار گرفت از تحریم و تهدید نظامی و اقتصادی گرفته تا تهاجم فرهنگی و رسانه های. اما نابودی دولت ها و نظام ها میسر نیست جز با نابودی حامیان آن یعنی ملتها. دشمن دست به کار شد. رسانه ها به کار افتادند. منافقین و لیبرالها و ملی گراها و فرقه ها و...هم دست یاری به سوی غرب دراز کردند. هدف چه بود؟ از بین بردن و ریشه کردن کردن:
1. ایمان و عقیده و اندیشه این ملت
2. نابودی نسلی که پرچمدار این تفکر است.
اما هر دو هدف در یک چیز متمرکز شد. نابودی این نسل خود به خود نابودی این اندیشه را نیز در پی خواهد داشت. آتشبار رسانه ها کانون خانواده را هدف گرفتند. نابودی خانواده یعنی نابودی یک نسل و یک ملت. کدام سلاح میتوانست عزم و اراده این ملت را نابود کند؟ 8 سال جنگ؟ تحریم؟ تهدید؟...تنها یک سلاح موثر بود؟ به جای نابودی تنها مردم شیعه و انقلابی منطقه و جهان این بود که آنان را قانع کنند تا به دست خود ریشه خود را بخشکانند. آیا روشی آسان تر از این وجود دارد که به زنان و مردان یک جامعه یاد بدهیم و آنان را قانع کنیم که زندگی و خوب وایده آل این است که زنان و دختران جامعه شیعه به جای اینکه وظیفه و مسئولیت اداره کانون خانواده را بر عهده بگیرند کانون خانواده را به امید رسیدن به سراب جامعه مردانه رها کنند. خالی شدن منازل از زنان یعنی: نابود شدن کانون خانواده. یعنی: کور شدن چراغ مهر و محبت در دل فرزندان. یعنی: خاموش شدن اجاق پر مهر همسر بودن و مادر بودن با طوفان مردانه زیستن و مردانه اندیشیدن و مردانه رفتار کردن. یعنی: آتش زدن به ایمان اعتقاد مردان در وجب به وجب کف کوچه ها و خیابانها با کبریت شراره شهوت انگیز نگاه و رفتار و گفتار و اندام زنان بیگانه. یعنی: کبریت کشیدن به دامن عفت و حیای زنان و دختران شیعه و عریان کردن هویت و شخصیت مقدس مادران و همسران در برابر چشمان هیز و دریده و ناپاک مردان بیگانه و جایگزین کردن هویت انسانی زنان به جای ویژگیهای اروتیک و جنسی زنانه. آیا با افزایش فاجعه بار زنان در بستر جامعه مردانه( با توجه به کشش و جاذبه ای که به طور طبیعی از طرف مردان نسبت به زنان وجود دارد) و تماس مستمر و بی حساب و کتاب مردان جامعه با زنان چیزی جز ویژگی جنسی زنانه از زن در ذهن و فکر مردان شکل میگیرد؟


تصویر زن خانه دار در ذهن زنان امروز

 

 

تصویر ذهنی زنان و دختران از زنان خانه دار

همسر و مادر وظیفه شناس مهربان یا کلفت بی جیره مواجب!
آیا فرهنگ و جامعه می تواند این طبیعت و خلقت و تصویر شهوانی را از مردان بزداید؟ آیا جوامع غربی توانسته اند از آتش شراره شوهت نگاه جنسی مردانشان به زنانشان بکاهند؟ آیا نتیجه حضور مستمر زنان در جامعه غرب به ارتقاء جایگاه زن در جوامع متمدن غربی منجر شده؟ آیا پیاده کردن این تفکر شیطانی غرب در کشورمان، به افزایش میزان فسق و فجور و آسیبهای ناشی حضور و تماس مداوم زنان با مردان منجر نشده؟ آیا میزان افزایش طلاق و کاهش ازدواج دلیل افزایش نقش اجتماعی زنان در اجتماع نیست؟ زنی که مانند مردان شبانه روز و پا به پای مرد مشغول کار و کسب است آیا می تواند به درستی به وظایف مادرانه و همسری خود عمل کند؟ آیا با این توجیه نادرست که مردن و زن هر دو در مسائل خانواده شریکند میتواند جای خالی زن در خانواده را پر کند؟ آیا حذف نقش اصلی زنان در کانون گرم خانواده و تحقیر شخصیت زنان خانه دار در فیلمها وسریالها منجر به این نشده که در حال حاضر زنان و دختران جامعه میل و رغبتی به ازدواج نداشته و از زیر بار تشکیل خانواده، بچه دار شدن و تربیت فرزند و همسرداری به بهانه تحصیل شانه خالی کنند؟

در حال حاضر کدام یک موفق تر بوده اند؟ چگونه میتوان از زنی انتظار داشت که هم مادر خوب باشد و هم کارمند خوب؟ هم همسر ایده آل باشد و هم همکار ایده آل؟ هم مسئولیت سنگین اداره امور خانواده را بر عهده گیرد و هم مسئولیت سنگین وظیفه سازمانی و اداری را؟ زنی که تمامی انرژی خود را در رقابت با مردان برای حفظ جایگاه خود در محیط کار صرف کرده است می توان انتظار داشت در محیط خانواده به وظایف اصلی خود در توجه به همسر و فرزندان عمل کند؟ چگونه می توان از زنی که همه سرمایه مهر و محبت خود را در محیط اداره و بازار و کوچه و خیابان خرج دیگران کرده است به حراج گذاشته است انتظار مهر و محبت و عشق و علاقه نسبت به همسر و فرزندان داشت؟ ایا مرد یا همان همسر سابق! میتواند خلاء ناشی از عدم حضور مستمر و مسئولانه همسرش را در پر کند؟

مادران دیروز که به وظیفه همسری خویش(با همه مشکلات) به درستی عمل کردهاند و به تنهایی وظیفه تربیت چندین فرزند را برعهده داشته اند یا  دختران امروز که نه تن به خانه داری میدهند و نه تربیت فرزند و نه همسرداری و نه ...دخترانی که اگر ازدواج کنند( اگر روزی دست از رقابت با مردان بردارند و از تحصیل و اشتغال فارغ شوند!!!) و روزی خدای ناخواسته فرزندی به دنیا بیاورند معلوم نیست که این کودک اگر زنده بماند و به سن بلوغ و رشد برسد با چه سرنوشتی مواجه خواهد بود؟ کودکان امروز از مهر و محبت مادرانه تنها نشستن در برابر جعبه شیطانی تلویزیون یا نشستن پشت آیینه رنگ و لعاب فلان شوی خانوادگی جشن و پارتی را فهمیده اند. کودکان امروز در کنج سرد و مرده سلول آپارتمانها تنهایی و بی پدر و مادربزرگ شدن تمرین کرده اند برای روزی که پدران و مادران خود در کنج همین زندان برای رسیدن روز مرگ و تصاحب باقی مانده مایملکشان ترک خواهند کرد. ایا در حال حاضر می توان از چنین جامعه ای میتوان شادابی و نشاط و امید را آرزو داشت؟

رابطه تفکر فمینیستی با کنترل نسل
مقام معظم رهبری مدتی پیش درباره کاهش جمعیت هشدار دادند. و زنگ خطر را هم برای مسئولین و هم برای مردم به صدا در آوردند. اولین قام حذف سیاستهای نابود کننده نسل بود. اما به اعتقاد بنده مشکل حال حاضر ما تنها بخشنامه های دولتی نیست. مشکل ما فقط تشویق به ازدواج جوانان نیست. مشکل ما تشویق جوانان به بچه دار شدن نیست. چرا که جوانان امروز ما سبک زندگیشان و الگوی فکریشان دچار اعوجاج شده در چنین جامعه ای یا اصولا امر بچه دار شدن و ازدواج محقق نخواهد شد( با توجه به اینکه الگو و سبک زندگی مذهبی و سنتی کاملا نابود شده و هیچ کدام از زنان و مردان در جایگاه تعریف شده خود در شرع مقدس اسلام قرار ندارند و بر آن اساس رفتار نمیکنند) یا ارگ بشود با اولین فرزند پرونده افزایش جمعیت بسته خواهد شد. مشکل اصلی ما تغییر الگوی فکری جوانان است. تا زمانیکه در نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، رسانه ها، ادارات و سازمانها بر حذف نقش مادر و همسر از ذهن زنان  دختران جامعه تلاش صورت میگیرد، تا زمانیکه برای مقابله با کانون خانواده جلوه مقدس و زیبای مادر بودن و همسر بودن رشت و کریه نشان داده میشود، تا زمانیکه در بستر اجتماع فعلی زمینه شانه خالی کردن زنان از مسئولیت اصلیشان در کانون خانواده فراهم است نمیتوان به آرمانهای اسلام و انقلاب و رهبری جامه عمل پوشاند بلکه باید به خود را برای روزی آماده کنیم که شاهد نابودی نسل شیعه در تنها کشور محب اهل بیت و پیرو اهل بیت  باشیم  

 


 
نویسنده: مهدی ::: یادداشت ثابت - یکشنبه 93/6/10::: ساعت 3:4 صبح

 

فمینیسم در شعار خانمها مقدمترند

بسم الله الرحمن الرحیم

نفوذ فرهنگ منحط غربی در تار و پود فرهنگ اسلامی و شیعی هر روز شتاب بیشتری به خود میگیرد و در ایران هر روز شاهد بروز و ظهور اشکال جدیدتری از این جنس قلابی غربیان هستیم. جنسی خوش رنگ و لعاب با درونمایه ناهنجاریهای خانوادگی و اجتماعی که در بدنه فرهنگی و باورهای ملت ایران مانند زالویی جا خوش میکند.  این پدیده وارداتی به فاجعه ای مرگبار در سایه سکوت مرگبارتر خواص و متولیان فرهنگ این مرز و بوم تبدیل شده که هر روز پشت سنگر جدیدی سرمایه های معنوی این ملت به دست این داعش مدرن به تصرف در می آورد. این جنگ به راستی نرم است چونان سر بریدن با پنبه؛ آنقدر آرام و بی صدا می خزد و وارد همه خلوت و زیر و بم حیات و هستی هر ایرانی شده است که کسی به حضور این ایدز کشنده در پیکره جهان اسلام آگاه نیست گویا این مار خوش خط و خال فریبنده تر از آن است که فکر میکنیم به گونه های که حتی فرزانگان ما را هم به کرنش وادار کرده است و خود با آن همراه و همدل شده اند!
از وزارت ارشاد و دانشگاه بیگر تا صدا و سیما که خود مبلغ این تفکر زهرآگین شده است. مدتهاست که این فکر گوشه ذهنم را خلجان میدهد که چرا فکر و اندیشه از این ملت رخت بر بسته است و چرا مردم به آنچه می گویند و می نویسند و انجام میدهند نمی اندیشند؟ این ملت به جز فرهنگ ناب اسلام چه چیز با ارزشی دارد که میخواهد هر روز بخشی از آن به دست غارتگر فرهنگ غربی بسپارد و آنچه را که با زور اسلحه نتوانستند ببرند با دست سخاوتمندانه خود به آنان ببخشیم!
اگر ملتی  فرهنگ خود را ببازد و در حقیقت هویت خود را و اصالت خود را دیگر چه امیدی برای حیات و سعادت و پیرشفت خواهد داشت؟ مگر رگ و پی و ریشه این ملت فرهنگ و تمدن اسلامی او نیست؟ پس چرا اینهمه در برابر با ارزشترین سرمایه حیاتشان و تهاجم دشمنان قسم خورده این ملت اینگونه واداده اند؟ سخن کوتاه کنم. با مصداق و مثال پیش میرویم.
تفکر ضد دینی فمینیستی ریشه در تمدن و فرهنگ غرب دارد و در جغرافیایی ایمان و اندیشه این ملت جایگاهی ندارد بلکه به خاطر تضاد آن با مبانی و آموزه های شرع مقدس اسلام وارد کردن آن در فرهنگ ایرانی حکم وارد کردن سمی مهلک را خواهد داشت.
این مکتب ضد دینی نسخه ای بود که غرب در برابر مرد سالاری بی حد و حسر ملت اروپایی پیچیده شده و البته نسخه های که حکم افتادن از طرف دیگر بام را داشت. نه تنها مشکل مرد سالاری را حل نکرد بلکه تبعات و آسیبهای جدی اجتماعی و فرهنگی هم در جوامع غربی داشت که عده ای را به تعدیل و حتی مبارزه با آن وا داشت که پست فمینیسم یا پسا فمینیسم نمونه و عکس العمل طبیعی آن در غرب بود. برای نمونه این مکتب منجر شد به اینکه زنان و دختران میل به ازدواج را در خود خاموش کنند و حتی برای اطفاع عریزه جنسی به همجنس بازی روی آوردند! در نتیجه بسیاری از مشکلات و مفاسد دنیای غرب مخصوصا از هم پاشیده شدن کانون خانواده، فرد گرایی و انزوا طلبی جوانان  عدم تمایل به ازدواج خصوصا در زنان و دختران، کاهش نسل و نبود زاد و ولد و در نتیجه پیری جمعیت، گسترش طلاق و...

فمینیسم در شعار خانمها مقدمترند
حال متاسفانه جامعه ما نیز کورکورانه دنباله رو چنین فرهنگ منحطی شده است. یکی از مظاهر این انحطاط روی آوردن به آموزه های غربی است بدون تامل و تحقیق در ریشه های آن. در غرب و انگلیس در عرف و عادت مردم تعبیری وجود دارد با عنوان Ladies First  یعنی اول خانم. این عبارت را به هنگام تعارف برای ورود هم زمان آقایان و خانم ها به کار میرود. به ظاهر به نظر میرسد این واژه بیشتر برای احترام است تا تفکر فمینیستی اما هر چه هست متاسفانه در ایران مدتیست این واژه بر خلاف ریشه های غربی آن و اینکه این واژه برای چه معنایی وضع شده باشد در ایران برای القاء مفهومی فمینیستی به کار میرود.
البته ریشه ترویج این ادبیات را باید در جامعه روشنفکری ایران خصوصا هنرمندان دانست. بنده در مقامی نیستم که تاریخچه ورود این تعبیر غیر فرهنگی را مورد کند و کاو قرار دهم اما به نظر میرسد یکی از متولیان اصلی فرهنگ کشور یعنی صدا و سیما در جا افتادن این تعبیر غلط آن هم در معنا و مفهوم ضد دینی بی تقصیر نیست.  
در فیلمها و سریال ها و برنامه های تلویزیونی بارها وبارها شاهد تکرار این عبارت از زبان مجریان و بازیگران تلویزیونی بوده ام. اما چرا ضد دینی؟ 
در اسلام زن و مرد هر کدام بسته به تفاوتهای فیزیولوژیکی و روحی و خلقت از حقوق و تکالیف متفاوتی برخوردارند و این تفاوت به معنای تبعیض نیست بلکه هر تساوی هم دلیل بر عدالت و حکمت نیست چرا که اینصورت دنیا جای قابل تحملی برای زندگی یکنواخت انسانها نبود و انگیزه ای برای رشد و رقابت نبود. البته در این میان قرآن کریم نیز خود چندین بار به سنگینی تکلیف مردان خصوصا در عرصه خانواده و اجتماعی تاکید کرده است و البته این دلیل بر برتری مرد نیست بلکه طبق فرمایش قرآن:  
یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ(حجرات/13)       
طبق فرمایش قرآن ملاک برتری انسانها با هر نژاد و قمویت و جنسیتی در برابر خداوند متعال، کرامتهای اخلاقی است. پس در اسلام چیزی به نام تبعیض وجود ندارد هر چند در زندگی مسلمانان رفتارهای بسیاری داریم که ارتباطی با آموزه های دین اسلام ندارد از جمله ظلم به زنان. بلکه این رفتارها برخواسته از هواهای نفسانی و جهل و خود خواهی انسانهاست که باید تعدیل و اصلاح شود.
اما چرا میگوییم: خانم ها مقدم ترند شعاری فمینیستی و ضد دینی است مراجعه به ایات خود پاسخی گویا برای انی ادعاست و نشان میدهد بانیان این بدعت در ترویج این تعبیر و رفتارهای تابع آن تعمد داشته اند
در قرآن چندین آیه داریم مبنی بر اینکه
اولآ: ملاک تقدم در امور اجتماعی شرح وظایف متفاوت افراد است و در این تفاوت جنسیت ملاک قرار نگرفته
دوما: ملاک برتری افراد نه جنسیت و یا مناسب اجتماعی و مسئولیتهای دنیوی که ویژگیهای برتر اخلاقی است و این برتری در آن دنیا جلوه گر خواهد شد
سوما: در شرع مقدس اسلام حق و تکلیف از طرف خداوند تفویض میشود و انسانها نمی توانند در تعیین و تشریع مسئولیتها و تکالیف نقشی داشته باشند مگر مواردی که از طرف خداوند به انسانها واگذار شده باشد مثل برخی تکلیف فرعی جنبی شرعی
چهارما:اگر مبنا تقسیم مسئولیتها بر اساس ساختار روحی و جسمی و میزان سختی پذیری و مقاومت افراد در برابر فشارها و حوادث سنگین زندگی است که نه تنها تقدم با زنان نیست بلکه با مردان است. البته در پذیرفتن مسئولیتهای سنگین اجتماعی و اداره جامعه. نقش مردم با توجه به خلقت ویژه در برابر مشکلات مقاومتر از زنان و دختران است چرا که آنان در برابر فشارها و آسیبها و خطرات اجتماع آسب پذیرتر هستند از طرفی دادن مسئولیتهای اجتماعی نه تابع احساسات بلکه عقل است.
لذا برای اداره جامعه اسلام اولویت را به مردان داده است تا زنان و البته به این معنا نیست که زنان حق مشاوره یا دخالت کردن در سرنوشت خود را از دست بدهند بلکه آنان باید پشتیبان و یاوران صدیق و امین مردان برای گرفتن تصمیم های درست و رفتارهای درست خواهند بود. به قول معروف: پشت هر مرد موفقی زنی صالح و پاکدامن وجود دارد. اسلام نقش زن را نقش تربیت و همسرداری قرار داده است. حال اگر زن نیز پا به پای مرد در جامعه حضور داشته باشد و حذف نقش همسر و مادر و مربی فرزندان در کانون خانواده به چالشی بزرگ برای کانون خانواده ها تبدیل خواهد شد. چنانچه در حال حاضر شاهد از هم پاشیدن خانواده ها و طلاق های بی دلیل و با دلیل و مشکلات عاطفی روز افزون کودکان هستیم. روشنفکران با گرفتن واژه ای غربی و ترجمه غلط آن قصد دارند ضربه ای مهلک بر فرهنگ و ریشه این ملت بزنند و به زنان بفهمانند که آنان بر مردان برتری و تسلط دارند و همیشه اولویت در همه امور با آنان است اما قرآن کریم می فرماید:    

 
1. الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ          (نساء/34)  
    
مردان باید بر زنان مسلط باشند چرا که خداوند بعضى از انسانها را بر بعضى دیگر برترى بخشیده است


2. انْظُرْ کَیْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَةُ أَکْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَکْبَرُ تَفْضِیلاً
    (اسراء/21)

بنگر تا ما چگونه (در دنیا) بعضی مردم را بر بعضی فضیلت و برتری بخشیدیم (تا بدانی که) البته مراتب آخرت بسیار بیش از درجات دنیاست و برتری خلایق بر یکدیگر به مراتب افزون از حد تصور است.   

   
3. وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَبْلُوَکُمْ فِی ما آتاکُمْ إِنَّ رَبَّکَ سَرِیعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ(انعام/165)        
و او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت و رتبه بعضی را از بعضی بالاتر قرار داد تا شما را در آنچه به شما داده (در این تفاوت رتبه‌ها) بیازماید، که همانا خدا زود کیفر و بسیار بخشنده و مهربان است.    

    
4. تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ(بقره/253)

این پیغمبران را برخی بر بعضی برتری و فضیلت دادیم

 
5. لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (بقره/228)
مردان را بر آنان به میزانى برترى است، و خداوند پیروزمند فرزانه است

تذکر:
به عقیده بنده فمینیسم ایرانی به مراتب خطرناکتر و زهرآگین تر  از مدل غربی آن است چرا که روشنفکر ایرانی دشمنی و عداوتش نسبت به دین و مظاهر و آموزه های تا زماینکه نتواند دین را مانند روشنفکر غربی از همه عرصه های اجتماعی حذف کند و مانند رنسانس غربی اروپایی حوزه های علوم دینی و مردان دین را که نمایندگی دین را بر عهده دارند از جایگاه دخالت و نقش آفرینی در عرصه حکومتی و سیاسی کنار نگذارند هر روز شراره های کینه و عداوتشان بر افروخته تر خواهد شد. لذا می بینم هر آنچه را که در غرب علیه دین نوشته و گفته میشود بدون تامل و با چندین برابر توجه و علاقه، ترجمه و گاه به دلخواه دستکاری و بومی سازی کرده و وارد کشور  میکنند! ربه همین خاطر وشنفکران در این شعار فمینستی "خانم ها مقدمترند" به دنبال احقاق حقوق زن و بالا بردن شان و منزلت او نیستند بلکه به دنبال تحقیر مردان و پایین آوردن او هستند چرا که به اعتقاد خودشان حتی خدا هم مرد است و نگاه مردانه به زن دارد! پس در نظر ایشان کوبیدن مرد و هر آنچه که نماد و صفات مردانگی در خود دارد و از همه بالاتر  کوبیدن  آموزه ها و سنتهای دینی را  که به زعم خودشان  نمادی از مردانه بودن دین است و برابر با کوبیدن دین و خدا است و لذا هیچ فرصتی را برای کوبیدن صفات مردانه در فرهنگ ایرانی از دست نمیدهند!

فمینیسم در شعار خانمها مقدمترند

در پایان مقاله ای زیبا از یک وبلاگ نویس خوش ذوق در باره نقد "خانم ها مقدمترند" می آورم که خواندن آن خالی از لطف نیست:  
خانم ها مقدم تر اند!

 حضرت زهرا(س)فرمودند: بهترین زنان، آن زنی است که به مرد نامحرم نگاه نکند و مرد نامحرم هم او را نبیند

خانم ها مقدم تر اند!

آقایان همیشه مقدم ترند 

آیا خانم ها مقدم تراند!؟

جمله که بارها و بارها شنیده ایم.

وقتی در حال ورود و یا خروج از جایی هستیم , وقتی در حال سوار یا پیاده شدن هستیم.

وقتی می خواهیم کاری را شروع کنیم و ....خیلی اوقات دیگر که آقایان و خانم ها با هم مصافحه ای دارند , این جمله تکرار می شود.

ولی این آیا تقدم مناسب است یا نه؟

....

داستان حضرت موسی و دختران شعیب را بارها شنیده ایم.

در جایی از داستان حضرت موسی به دختران شعیب در آب دادن گوسفندان کمک می کند.

دختران به طور سریع نزد پدر پیر خود که حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ پیامبر بود،

بازمیگردند و ماجرا را تعریف می کنند، شعیب یکی از دخترانش (به نام صفورا) را نزد موسی ـ علیه السلام ـ میفرستد و می گوید:

«برو او را به خانه ما دعوت کن، تا مزد کارش را بدهم.» صفورا در حالیکه با نهایت حیا گام برمیدارد نزد موسی ـ علیه السلام ـ می آید و دعوت پدر را به او ابلاغ می نماید،

موسی ـ علیه السلام ـ به سوی خانه شعیب حرکت می کند، در مسیر راه، دختر که برای راهنمایی، جلوتر حرکت میکرد، دربرابر باد قرار میگیرد، باد لباسش را به بالا و پایین حرکت میدهد،

موسی ـ علیه السلام ـ به او می گوید: «تو پشت سر من بیا، هرگاه از مسیر راه منحرف شدم، با انداختن سنگ، راه را به من نشان بده.

زیرا ما پسران یعقوب به پشت سر زنان نگاه نمیکنیم.» صفورا پشت سر موسی میآید و به راه خود ادامه می دهند تا نزد شعیب ـ علیه السلام ـ می رسند....

............. ریشه این تقدم از جوامع غربی گرفته شده است و طوری در جامعه ما جا افتاده است که به عنوان یک رفتار مناسب و مودبانه در نظر گرفته می شود. 

ولی با نگاهی عمیق به مطلب گفته شده و داستان بالا پی به اشتباهی کوچک اما عمیق خود می بریم.

پس بیاییم با رعایت حجاب و عفاف در پوشش , گفتار و حرکات خود عامل ایجاد عملی حرام برای خود و دیگران نشویم![1]

 [1] .

http://god1434.blogfa.com/post/89

 


 
نویسنده: مهدی ::: یادداشت ثابت - دوشنبه 93/6/4::: ساعت 9:26 عصر

فوتبال در برابر امام زمان

عشق به فوتبا در برابر امام زمان

عشق به فوتبال در برابر عشق امام زمان

عشف به فوتبال در باربر عشق به امام زمان

عشق به فوتبال در برابر امام زمان

این فیلم بخشی سخرانی خاخامی یهودی در کنیسه یهودیان است که فاش شده و درباره  راههای نابودی تشیع و مقابله با امام زمان راه کار ارئه میدهد:
خاخام یهودی:
این امر ضرورت دارد که شیعه در عراق از افراط گویی دوری کند و همچنین از اندیشه یاری رساندن به دینشان و ایمانی که در کتابهایشان مکتوب گردیده است فاصله بگیرند و امام زمانشان را که با ما خواهد جنگید در آخرالزمان یاری نکنند به هیمن دلیل باید مرجعی برای انحراف آنها از دین و عقیده وجود داشته باشد و آن ها را با بازی سرگرم کند و آنها را به سوی بازی های ورزشی هدایت کند و عشق به فوتبال ارم بسیار مهمی است  و همین الان محمود الصرخی عامل ما در عراق است که به کل در پروژ ها به او تکیه می کنیم بعد از آنکه محمود الصرخی هلاک شد برادرش به عامل ما تبدیل شد و ما او را الگویی  شبیه برادرش کردیم و یاران احمقش او را تصدیق کردند بعد از اینکه ما او را آموختیم و الان برای ایجاد اختلاف به همه حمله میکند   و ما از شما میخواهیم که وارد فیس بوک شوید و کلام او و حملاتش را منتشر کنید و به یاران او تبدیل شوید


 
نویسنده: مهدی ::: یادداشت ثابت - دوشنبه 93/2/30::: ساعت 1:15 صبح

توهین مولوی عبدالحمید به مراجع شیعه

مولوی عبدالحمید که این روزها از حمایت دولت تدبیر و امید برخوردار شده است، در آخرین اظهارات افراط گرایانه خود به مرجعیت شیعه توهین کرد.

به گزارش فرهنگ نیوز ، مولوی عبدالحمید در گفتگو با سایت خودش - مسجد مکی – اظهاراتی را بیان کرده است که نشان می دهد، وی این روزها فرصت پیدا کرده که حتی به راحتی به مرجعیت شیعه نیز توهین کند.

مولوی عبدالحمید در این مصاحبه با گستاخی آیت الله مکارم شیرازی را شخصیتی توصیف کرده که به علت بالا رفتن سن زود باور شده اند! و حتی گفته است که ایشان بدون تحقیق سخن می گویند.

عبدالحمید در گفتگویی که با سایت نزدیک به جریانات سنی تندرو جنوب شرق کشور انجام داده، در پاسخ به این سوال که اخیرا برخی از مراجع و علمای مطرح کشور در خصوص جمعیت اهل‌سنت اظهار نگرانی کرده‌اند؛ علت را در چه می‌بینند و آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟، گفته است: سخنان بعضی از علمای برجسته مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و امام جمعه محترم مشهد، مایه نگرانی جامعه اهل‌سنت شده است. زیرا هم آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع مطرح در ایران هستند و هم جناب آقای علم الهدی امام جمعه یکی از بزرگترین و مهم‌ترین شهرهای ایران است. این سخنان در نوع خود عجیب است، چون در گذشته چنین سخنانی مطرح نشده است. اظهار نگرانی درباره افزایش جمعیت اهل سنت و یا نگرانی از پیشرفت اهل‌سنت در زمینه‌های فرهنگی و تحصیلی، خرید زمین و سکونت اهل‌سنت در مشهد و شهرهای دیگر، که مایه نگرانی این بزرگواران گردیده است، سخنان بسیار تأسف برانگیزی هستند. زمانی که ما اعتقاد به اخوت اسلامی شیعه و سنی داریم و معتقدیم شیعه و سنی مسلمان، برادر و ایرانی و دو واقعیت هستند؛ نباید چنین سخنانی را بر زبان بیاوریم.

عبدالحمید در بخش دیگری از اظهارات تحریک آمیزش که در مصاحبه با این سایت منتشر شده، گفته است:متاسفانه برخی می‌خواهند که شیعیان را از این راه تحریک به تکثیر اولاد کنند، ولی این شیوه نادرست است، چراکه تعصبات مذهبی را بالا می‌برد. اگر افرادی چنین قصدی دارند از راه آیات و روایات آنها را تشویق کنند نه با ابراز نگرانی از جمعیت اهل‌سنت. حتی یکی از سخنرانان گفته است از همین امشب تصمیم بگیرید و دست به کار شوید و کلید 5 تا 14 فرزندی را به نیت ائمه بزنید! این آقایان قبلا کجا بودند؟! تغییر این شیوه یک قرن زمان می‌برد.

این چهره پر حاشیه در سیستان و بلوچستان افزود: البته خوشبختانه چنین سخنانی در دولت اعتدال‌گرا  و حتی در محافل اصول‌گرایان معتدل جایگاهی نداشته و اکثر مردم ایران از این قبیل سخنان خوششان نمی‌آید، اما این نگرانی وجود دارد که این حرف‌ها در میان افراطیون اثرگذار بوده و برای اهل‌سنت مشکلاتی ایجاد شود و افراد افراطی تحت تاثیر این حرف‌ها قرار بگیرند. حتی این نگرانی وجود دارد که این اظهارات منجر به تکرار قتل‌های زنجیره‌ای توسط افراطیون شود.

عبدالحمید در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: در رابطه با آیت‌الله مکارم شیرازی باید عرض کنم که ایشان کتاب‌های متعددی دارند و ‌بنده با مطالعه بعضی از کتاب‌های ایشان، در هیچ‌کدام از آنها مسایل اختلافی را ندیدم و توهینی به اهل‌سنت صورت نگرفته است و خود ایشان اظهار داشته است که در هیچ یک از کتب ایشان مطلبی علیه اهل‌سنت وجود ندارد. اما برخی اظهارات ایشان در شرایط کنونی برای ما نگران کننده است. زیرا سن ایشان بالا رفته و گزارش‌هایی را که به ایشان می‌دهند زودتر باور می‌کنند و بدون تحقیق آنها را مطرح می‌کنند و گزارش‌هایی که ما در ملاقات با ایشان نیز شنیدیم برای ما نگران کننده و تعجب آور بود. این قبیل سخنان برای وحدت و همچنین برای شخصیت خود ایشان ضرر دارد. در شبکه ولایت که زیر نظر ایشان و به نام ایشان اداره می‌شود،‌ فعالیت این شبکه در جهت تخریب اهل‌سنت است و نه تقریب اسلامی. گرچه گردانندگان شبکه مدعی هستند که توهین نمی‌کنند، اما ناظران بی‌طرف معتقداند که در این شبکه مسایلی بدتر از توهین مطرح می‌شود.

هر چند پیش از این و در واکنش به حمایت‎های غیرقابل توجیه دولت یازدهم از جریان عبدالحمید در جنوب شرق کشور و تلاش برای معرفی وی به عنوان نماینده اهل سنت در ایران، کارشناسان مسائل قومیت و مذاهب نسبت به ترویج رفتارهای تفرقه افکنانه در این منطقه هشدار داده بودند، اما سخنان امروز عبدالحمید نشان می‎دهد نه تنها این پروسه آغاز شده بلکه جریان مذکور که خود را مستظهر به حمایت دولت می‎بیند، وارد میدان ایجاد تنش‎های مذهبی و قومی شده است، موضوعی که اولین نمونه‎های آن را می‎توان در سخنان امروز عبدالحمید و توهین به مراجع تقلید شیعه برای برانگیختن واکنش‎های مذهبی شیعیان مشاهده کرد.


 
نویسنده: مهدی ::: یادداشت ثابت - دوشنبه 93/2/30::: ساعت 1:2 صبح
درپی ساخت نخستین فیلم فارسی اسرائیلی؛

آقای یونسی! از «باباجون» خبر دارید؟ / ساخت فیلم صهیونیستی در پاسخ به شکارچی شنبه

آقای یونسی از باباجون خبر دارید؟

علی یونسی علاوه بر ارایه تلویحی پیشنهاد تغییر هلال احمر به شیرو خورشید سرخ، ضمن بیان کلماتی عجیب، آخوندها و خاخام‌ها را عامل ایجاد درگیری میان یهودیان و مسلمانان عنوان کرد!

به گزارش گروه سیاسی-فرهنگ نیوز، سخنان اخیر دستیار ویژه رییس جمهور محترم درباره جایگاه علامت شیروخورشید در پرچم، آن‌چنان سبب بهت‌زدگی افکار عمومی شد که دیگر جنیه‌های مذموم سخنان وی، مورد توجه قرار نگرفت.

یونسی در همان روزی که به جمع هموطنان کلیمی(یهودی) در شیراز رفته بود، علاوه بر ارایه تلویحی پیشنهاد تغییر هلال احمر به شیرو خورشید سرخ، ضمن بیان کلماتی عجیب، آخوندها و خاخام‌ها (به‌عنوان نماد علمای مسلمان و یهودی) را عامل ایجاد درگیری میان یهودیان و مسلمانان عنوان کرد.

از جملاتی که یونسی در شیراز بر زبان آورد، اینگونه برداشت می‌شد که احتمالاً کل غائله رژیم اشغالگر قدس و کشتار صدها هزار مسلمان و آوارگی میلیون‌ها تن دیگر، به‌سبب زیاده‌خواهی صهیونیست‌ها و سوءاستفاده از تعالیم یهودی و حاصل دستکاری در قوانین این دین نیست!

جالب‌تر اینکه طی این سخنان، باید قبول کرد که علمای اسلام هم در جریان بروز جنایات یک قرن گذشته رژیم صهیونیستی، شریک جرم بوده‌اند!!!

تحرکات تازه صهیونیست‌ها، قابل توجه جناب دستیار

در شرایط کنونی فرهنگ و رسانه جهان، حضور صهیونیست‌ها در حوزه فیلم و سینما چنان مشهود و عیان است که کمتر کسی می‌تواند فعالیت‌های عیان آنها را کتمان کند. (البته جز معدود کسانی که طی سخنان مشکوک خود، تلویحاً علمای مسلمان را شریک جرم صهیونیست‌ها می‌خوانند!)

آنچه مسلم است، کینه صهیونیست‌ها نسبت به مسلمانان خصوصاً شیعیان سبب شده است تا ایران به‌سبب برخورداری از بیشترین درصد جمعیت مسلمان و شیعه، همواره مورد غضب حامیان اشغالگران قدس باشد.

سیری کوتاه در فیلم‌های هالیوودی خصوصاً آثار تاریخی در سال‌های پس از وقوع جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که فرهنگ ایران حتی «ایران باستان» یا منکوب شده است یا مکتوم!

این رفتار تا سال‌های اخیر نیز ادامه داشته است و به تولید فیلم‌های شبه‌کارتونی و مضحکی همچون «300» انجامیده است.

وقتی صهیونیست‌ها متحول می‌شوند!

رسانه‌های صهیونیست اخیرا اخباری منتشر کرده‌اند که هم جای تعجی دارد و هم نیازمند دقت است. در یکی از این خبرها آمده است:

« در اواخر ماه جاری میلادی، تولید فیلمی تحت عنوان «بابا جون» در سرزمین‌های اشغالی از سوی صهیونیست‌ها آغاز می‌شود که نخستین فیلم فارسی‌زبان از این دست است. فیلم مذکور خواهد کوشید تا با داستان خود به مخاطبانش اینگونه القاء کند که یهودیان مهاجرت کرده به سرزمین‌های اشغالی با شادی و دور از مرارت‌های معمول زندگی در حال سپری کردن عمر خود هستند و البته به فرهنگ ایرانی خود نیز وفادار مانده‌اند.»

به‌راستی دلیل اصلی ساخت چنین فیلمی چیست؟

چرا صهیونیست‌ها به یک‌باره متحول شده و هوادار فرهنگ ایران‌زمین شده‌اند؟

برای پاسخ به سئوال فوق نیاز به بررسی عمیق و همه‌جانبه رفتارهای صهیونیست‌هاست؛ از این‌رو برای جلوگیری از طولانی شدن کلام، به اختصار دلایل اصلی تغییر استراتژی فرهنگی رژیم صهیونیستی در حوزه فرهنگ را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد:

1) عمق انزجار ایرانیان نسبت به رژیم جعلی صهیونیستی به‌سبب جنایات مرتکب شده طی نزدیک به یک قرن تا آنجاست حتی فیلم‌های هالیوودی و شبکه‌های متعدد فارسی‌زبان خارجی نتوانسته‌اند از شدت آن بکاهند.

2) رژیم صهیونیستی به سبب همکاری با فتنه گران در جریان فتنه88، بیش از گذشته مورد غضب ایرانیان واقع شده است و حتی فتنه‌گران نیز دست‌کم در ظاهر مجبور شده‌اند تا خود را مبرا از این حکومت غاصب معرفی کنند و به‌هر شکل ممکن از آن برائت بجویند.

3) حضور فعالانه جوانان انقلابی در عرصه فیلمسازی و ساخت برنامه های تصویری سبب شده است تا نیروهای وابسته به صهیوینسم، همچون گذشته در این عرصه، نتوانند به عرض اندام ادامه دهند.

4) کاهش تمایل یهودیان برای مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی و قرار گرفتن تحت قیمومیت رژیم جعلی صهیونیستی، همچنان ادامه دارد و یهودیان ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

با توجه موارد ذکر شده، طبیعیست که صهیوینست‌ها ناگزیر هستند تا خود به‌صورت مستقیم وارد میدان شوند تا مانند عرصه سیاست و اقتصاد، در عرصه فیلمسازی نیز حقایق را دقیقاَ  آنطور که خود می‌پسندند ارایه کنند.

از اکنون می‌توان حدس زد که فیلم‌های ساخته شده از سوی صهیونیست‌ها که بدون هیچ پوششی، داغ ننگ صهیونیستی بودن را بر پیشانی دارد، قرار است هم یهویان ایرانی را به مهاجرت از کشورمان به‌سوی سرزمین‌های اشغالی ترغیب کند، هم پادگانی اداره شدن سرزمین‌های اشغالی را کتمان کند، هم عمق شکتار فلسطینیان از سوی صهیونیست‌ها را رد کند، هم لطافت طبع و هنرمند بودن قاتلان مسلمانان را اثبات کند و هم قرار است عدم دخالت رژیم غاصب صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته‌ای را نادیده بگیرد!

آنچه مسلم است رژیم صهیونیستی می‌داند که در آینده نه‌چندان دور، فضای سینمای کشور به‌دست نیروهای مخلص انقلاب خواهد افتاد و از این رهگذر دیگر فستیوال‌ها و جشنواره‌های مضحک غربی نیز نمی‌تواند موجبات دخالت(غیرمستقیم) آنها و ایادی‌شان را در فرهنگ کشورمان فراهم آورد.

ساخت فیلم‌هایی مانند «باباجون» قطعاً در پاسخ به شاهکارهایی همچون «شکارچی شنبه» و «بازمانده» انجام می‌شود. دقیقاً به همین دلیل است که جامعه هنری کشور خصوصاً هنرمندان متعهد، مسلمان و انقلابی موظف هستند تا برای دفاع از شاهکارهای سینمای داخلی و خنثی کردن فعالیت دشمنان، آثار دیگری را در افشای ماهیت پلید صهیونیسم بین‌الملل تولید و عرضه کنند.

ای کاش جناب دستیار اقدام به شفاف‌سازی کنند

در یک نتیجه‌گیری عادی و نه‌چندان دور از ذهن، می‌توان اقدامات صهیونیسم بین‌الملل برای تلطیف چهره خشن خود را، هم‌راستا با فعالیت کسانی دانست که می‌کوشند چهره اسلام را خشن جلوه دهند.

اگر قرار باشد نزدیکان رییس‌جمهوری و فعالان سیاسی نزدیک به دولت، مراقب اظهارات خود نباشند و عواقب سخنان‌شان را نادیده بگیرند، قطعاَ هزینه‌های بسیاری بر کشور تحمیل خواهد شد؛ هزینه‌هایی که علاوه بر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز خواهد بود.

در پایان باید این سئوال را با صدای بلند پرسید و با خط خوانا و البته درشت نوشت، که چه لزومی دارد کسی با مختصات آقای یونسی، در جایگاه دستیاری و یا مشاوره با عالی‌ترین مقام اجرایی کشور قرار بگیرد؟ آیا بهتر نیست دولت یازدهم در جهت تحقق واقعی شعارهای «تدبیر»، «امید» و «اعتدال»، افراد شایسته‌ای را در مناصب مهم بگمارد؟


 
نویسنده: مهدی ::: یادداشت ثابت - دوشنبه 93/2/30::: ساعت 12:35 صبح
فیلم: انتقاداتی‌که موجب‌تعطیلی سمت‌خدا شد
اولین بار 14 اسفند آقای ماندگاری یک فراخوان حمایت از مدیران صدا و سیما داد. مبنی بر اینکه امروز صدا وسیما آنتن خود را به فروش گذاشته است. مردم شما بیایید و به مدیران رسانه ملی اعلام کنید که حاضر هستید چند فیلم و سریال کمتر بینید اما صدا وسیما آنتن‌اش را به سرمایه داران نفروشد. درست بعد از ظهر‌‌ همان روز حکم عزل بنده صادر شد.

برنامه سمت خدا چرا تعطیل شد
?دریافت فیلم

 

رکنی تهیه کننده برنامه سمت خدا ضمن اشاره به نامه قرائت شده توسط حجت الاسلام ماندگاری خطاب به آقای ضرغامی گفت:

قطعا حواشی رخ داده از تبعات این نامه بوده است. این برنامه 13 بار تمدید شده است و تاکنون مشکلی در مسیر این تمدید‌ها پیش نیامنده است. اتفاق جدیدی که افتاده است بحث نهی از منکر در صدا و سیما بوده است که به مذاق دوستان خوش نیامده است و امروز با کمال تاسف باید بگوییم که نهی از منکر در جامعه اسلامی تنها درخیابان‌ها و برای علی خلیلی‌ها هزینه ندارد، بلکه در بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی کشور هم پر هزینه است. اولین بار 14 اسفند آقای ماندگاری یک فراخوان حمایت از مدیران صدا و سیما داد. مبنی بر اینکه امروز صدا وسیما آنتن خود را به فروش گذاشته است. مردم شما بیایید و به مدیران رسانه ملی اعلام کنید که حاضر هستید چند فیلم و سریال کمتر بینید اما صدا وسیما آنتن‌اش را به سرمایه داران نفروشد. درست بعد از ظهر‌‌ همان روز حکم عزل بنده صادر شد.

رکنی افزود: سخنرانی فردای آن روز مقام معظم رهبری (15 اسفند) در دیدار با خبرگان از حسن تصادف به کمک ما آمد که در نتیجه فشار‌ها کم شد. اما آن‌ها از دو رویه غلطی که آقای ماندگاری تذکر داده بودند، یعنی تبلیغات در برنامه‌های کودک که مخالف نص صریح آیین نامه سازمان صدا و سیما ست و همچنین برگزاری مسابقاتی با جوایز غیر متعارفکه خلاف نظر صریح رهبری بود دست برنداشتند تا اینکه در 27 فروردین آقای ماندگاری نامه‌ای را به آقای ضرغامی در برنامه سمت خدا قرائت کردند و‌‌ همان موارد قبلی که حداقل دوبار در برنامه شفاهی گفته بودند در نامه عنوان شد که چندر روز بعد آقای ضرغامی مصاحبه‌ای کردند و گفتند که آگهی‌ها را برداشتیم. آقای ضرغامی در این مصاحبه گفته بودند که این قانون شکنی را به دلیل کسری بودجه انجام داده بودند که هیچ آدم فرهنگی این موضوع را قبول نمی‌کند که شما کار ضد فرهنگی کنید برای اینکه بودجه برای کارمندان نداشته باشید. مثالی را دیروز به رجا نیوز گفتم و آن اینکه اگر مسئول سازمان محیط زیست برای تامین بودجه? کارمندانش به مشکل بخورد، حاضر است یوزپلنگ شکار کند و از درآمد حاصل از آن حقوق کارمندانش را بدهد؟

بدیهی است که این کار غیر منطقی است؛ و نمی‌توان فرهنگ کشور را که رسانه ملی متعهد به صیانت از آن است را به شرکتهای مصرف گرارفروخت… امروز تبعات این نهی از منکری که نسبت به دو خلاف قطعی قانونی و مخالف نظر رهبری انجام شده این است که به بهانه ارتقا کیفیت، دیگر برنامه را تمدید نمی‌کنند و دو تهیه کننده جدید را معرفی کرده‌اند.
سید عبدالمجید رکنی عنوان کرد: اساسا مدیران ما در ساختار برنامه کوچک‌ترین نقشی نداشته‌اند. مخصوصا سالهای اخیر. اصلاً این ارتقاء چگونه ممکن است صورت گیرد وقتی کلاً در جریان نیستند. برخی از مدیران ما 24 ساعته مشغولیت‌های دیگری دارند. دو تهیه‌کننده پیشنهادی سمت خدا با من صحبت کردند و یکی از آن‌ها صراحتا به من گفت که من دلم می‌خواهد شما در این نزاع برنده شوید. اما تو روی خودتان می‌گویم که اساساً به اینکه رسانه ابزار انتقال ارزشهای دینی است قائل نیستیم. تهیه کننده دوم هم معتقد بوده که بالاخره امورات دنیا باید بگذرد!

جالب اینجاست که هیچ تهیه کننده‌ای در شبکه سه این موضوع را قبول نکرده است. طبیعی است که کار شبکه سه را باید به تهیه کننده‌های شبکه بدهند. اما کسی حاضر نشده بود که این کار را قبول کند. به ناچار مدیران شبکه بر اثر اصرار بر تصمیم خود از افرادی خارج از شبکه دعوت کردند. از دو نفری که به تعبیر مدیران برای ارتقاء این برنامه دینی معرفی شده‌اند یکی از آن‌ها، تهیه کننده رادیو بوده است. الان هم در شبکه ورزش فعالیت می‌کند و خودشان اظهار کردند که اساسا به اینکه رسانه باید ابزار انتقال ارزشهای دینی باشد معتقد نیستند و به سرگرمی بودن آن بیشتر معتقدند و البته اظهار داشتند که نظریه سومی دارند. نفر دیگر هم در شبکه چهار فعالیت می‌کنند که برای دستگرمی برنامه‌های 5 دقیقه‌ای قبل از ساعت 22 را که جزء ابتکارات مدیران شبکه سه به حساب می‌آید و عموم کار‌شناسان از پخش آن بدین صورت ناراضی هستند به ایشان سپرده است. خود ایشان که متصدی این کار شده‌اند پیش من آمدند و اظهار داشتند که من حتی وقتی برای دیدن برنامه‌ها ندارم و حتی برای برنامه‌های 5 دقیقه‌ای هم فرصتی نداشتم ببینم و انجام آن را به تدوینگر دفترم سپرده‌ام. سؤال اینجاست کسی که برای دیدن برنامه 5 دقیقه‌ای وقتی ندارد چه ارتقائی می‌تواند در این برنامه ایجاد کند و نکته‌ای که شاید برای همه خوانندگان جالب باشد این است که یکی از این دو تهیه کننده اصلا آقای شریعتی مجری همیشگی این برنامه را هم نمی‌شناخت و از ایشان اسمش را سوال می‌کرد!

تهیه کننده این سالهای برنامه سمت خدا افزود: بگذارید برای یک بار جناح فرهنگی مؤمن نقشش را نشان دهد و باید جناح فرهنگی مومن وزن حقیقی خود را در معادلات فرهنگی کشور بسنجد. در روز عاشورا هم امام حسین(ع) دعوت جنیان را رد کرد چرا که اگر این دعوت را قبول می‌کرد و به مدد آن‌ها پیروز می‌شد بعد‌ها در هر جای دنیا اگر نزاعی بین حق و باطل پیش می‌آمد طرف حق توقع داشت که اگر نیروهای ماورائی به کمکش بیایند از حق دفاع خواهد کرد. ممکن است برای سمت خدا خیلی‌ها از طریق جایگاه حقوقی‌شان بخواهند وارد شوند و دعوا را خاتمه دهند. اما ما باید بگوییم کارمان مردمی است و بعد‌ها هم در هر جا نزاعی بین حق و باطل صورت بگیرد مشکل به صورت مردمی برطرف شود، احساس می‌کنم در این نزاع، یک تماس تلفنی پیرزن فرتوت در الیگودرز و یا جوان دانشجویی در شیراز از هزاران سفارش حکومتی ارزشمند‌تر باشد.

سمت خدا در این سال‌ها برنده جشنواره جام جم و همچنین جشنواره‌های دیگر شده است. اینجانب بر اساس فشارهای وارده نامه شبه استعفایی را بدون ذکر دلیل در اسفند ماه به آقای ضرغامی نوشتم و دوست داشتم حرف‌ها و دغدغه‌هایم را در عرصه دین و فرهنگ با بالا‌ترین مقام رسانه ملی در میان بگذارم، احساس می‌کنم توقع بیجایی برای مهم‌ترین برنامه دینی رسانه ملی نباشد که بخواهد دقایقی وقت مدیر ارشد سازمان را بگیرد.

فکر کنید اگر این نامه استعفا را تهیه کنندگان یا کارگردانان مطرح‌ترین برنامه‌های ورزشی شبکه سه و یا کارگردان بهترین مجموعه‌های تلویزیونی سالهای اخیر نوشته بودند چه اتفاقی می‌افتاد؟ قطعا آقای ضرغامی یا دفترشان با ایشان تماس می‌گرفت و علت را جویا می‌شد و در صدد استمالت و دلجویی از فرد استعفا دهنده برمی‌آمدند. این در حالی است که این برنامه پر بیننده فرهنگی از چنین جایگاهی برخوردار نبود و نه شخص آقای ضرغامی و نه دفتر ایشان هیچگونه تماسی نگرفتند که بگویند شما به چه دلیل استعفا داده‌اید و حالا امروز ادعا می‌کنند چون ایشان استعفا داده ما با استعفای ایشان موافقت کردیم، نباید تامل کرد که احتمالا بر سر تهیه کننده برنامه چه بلایی آمده است که مجبور به نوشتن استعفا شده است.

کسانی که با کار تهیه کنندگی درتلویزیون آشنا هستند می‌دانند که یک تهیه کننده برنامه روزانه که این برنامه را همانند فرزند خودش بزرگ کرده و روزانه بیش از 14 ساعت از وقت خود را برای انجام کارهای برنامه و خواندن پیامهای تک تک مخاطبان هزینه کرده است، چه اتفاقی برایش افتاده که نامه استعفایش را می‌نویسد و البته باید دید چه اتفاقی برای بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی کشور افتاده که به این نامه استعفا کوچک‌ترین توجهی نمی‌کند و البته دلش می‌خواهد که بدون سر وصدا با این استعفا موافقت هم بکند.


 
نویسنده: مهدی ::: یادداشت ثابت - جمعه 93/2/27::: ساعت 9:29 عصر
اینجانب قصد نداشتم، به احترام دولت محترم، متعرض سخنان آقای یونسی در شیراز شوم، ولی اکنون گمان می‌کنم برای حمایت از دولت پاره‌ای توضیحات، علاوه بر مسئله «شیر و خورشید»، ضرور است زیرا آقای یونسی با این‌گونه سخنان نه تنها به نزدیکی اقوام و مذاهب ساکن ایران کمکی نمی‌کند بلکه افتراق نیز ایجاد می‌کند...

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
انتشار یادداشت عبدالله شهبازی با عنوان «نظریه ی یونسی در مورد پرچم «شیر و خورشید» چقدر مبنای علمی و تاریخی دارد؟!» ، واکنش تند گروهی از مخاطبان «انتخاب» را برانگیخت و همین نظرات در ذیل یادداشت مذکور، واکنش مجدد این مورح برجسته ی ایرانی را موجب شد.

شهبازی در این یادداشت ، این بار صریح تر در مورد محتوای اظهارات حجت الاسلام یونسی ، سخن گفته است.

متن کامل این یادداشت در پی می آید :

مدیرمسئول و سردبیر محترم وبگاه وزین انتخاب

جناب آقای مصطفی فقیهی

با سلام و احترام

اینجانب قصد نداشتم، به احترام دولت محترم، متعرض سخنان آقای یونسی در شیراز شوم، ولی اکنون گمان می‌کنم برای حمایت از دولت پاره‌ای توضیحات، علاوه بر مسئله «شیر و خورشید»، ضرور است زیرا آقای یونسی با این‌گونه سخنان نه تنها به نزدیکی اقوام و مذاهب ساکن ایران کمکی نمی‌کند بلکه افتراق نیز ایجاد می‌کند چنان که بر سر نماد شیر و خورشید فعلاً شیعه را به دو فرقه «هوادار شیر» و «ضد شیر» تقسیم کرده‌اند.

سخنان ایشان را بر اساس گزارش دست اوّل محلی خواندم. حرف‌های جالبی زده‌اند. مثلاً این یکی:

«دستیار ارشد رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها خاطرنشان کرد: وقتی که کوروش بزرگ به حکومت رسید و بابل را فتح کرد، بسیاری از بزرگان بنی‌اسرائیل که در میان‌شان پیامبران بزرگی هم بودند، از زندان بخت‌النصر آزاد کرد. این داستان در تورات هم آمده و در حالیکه در تاریخ مکتوب متأخر ایران اسمش نبود، در تورات و اسناد مصر و یونان به آن اشاره شده است... بررسی سنگ‌نوشته‌ها و تحقیقات 150 سال اخیر ثابت کرد که آنچه در تورات درباره کوروش آمده صحیح است...» (خبر پارسی، 13 اردیبهشت 1393)

اول،
برخلاف گفته آقای یونسی، تنها متنی که به آزادی سران یهود اشاره می‌کند همان «تورات» است و هیچ سندی، مصری یا یونانی یا ایرانی یا بابلی و غیره، این ادعا را تأیید نمی‌کند. در استوانه کورش نیز نامی از یهودیان یا آزادی ایشان نیست. بگفته دیوید بن‌گوریون، اولین نخست‌وزیر دولت اسرائیل، «هیچگونه نامی از یهودیان در استوانه کورش که در بین‌النهرین در سال 1879 کشف شده است و یا در سنگ‌نبشته‌هایی که در سال 1850 در این منطقه از زیر خاک در آمده، برده نشده است. در ادبیات یونان که راجع به کورش نوشته شده است نیز اسمی از رابطه کورش با یهودیان برده نشده است. رابطه کورش با تبعیدی‌های بابل و بازگشت به صیون فقط توسط منابع تورات بر ما معلوم است.» (نطق دیوید بن‌گوریون با عنوان "کورش شاه ایران" در: بزم اهریمن: جشن‌های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی به روایت اسناد ساواک و دربار، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1377، ج 1، ص 167)

دوّم، داستان «تبعید بابل» در «تورات» هم نیامده است، در «عهد عتیق» آمده است. «عهد عتیق» با «تورات» فرق می‌کند. «کتاب مقدس» یهودیان به سه بخش تقسیم می‌شود: تورات، کتب انبیاء (نبیئیم) و نوشته‌ها یا صحیفه‌ها (کتوبیم). تورات همان پنج کتابی است که به موسی(ع) نسبت داده می‌شد. این مجموعه «اسفار پنجگانه» یا «پنتاتوک» نیز خوانده می‌شود. پنتاتوک واژه یونانی است به معنی کتب پنجگانه. تورات واژه عبری و به معنای آموزه و دستور است. این اسفار یا کتب عبارتند از سِفر پیدایش، سِفر خروج، سِفر لاویان، سِفر اعداد و سِفر تثنیه. در گذشته، یهودیان بر این اعتقاد بودند که تورات همان کتابی است که در کوه طور بر موسی (ع) نازل شد. از سده هفدهم میلادی این اعتقاد تضعیف شد و امروزه محققین معتقدند که اسفار پنجگانه در سده‌های ششم و پنجم پیش از میلاد بر مبنای متونی که از گذشته در دست بوده تدوین شده است.

سوّم، بخت‌النصر داماد پادشاه ماد (ایران) بود و در قشونی که بیت‌المقدس را فتح کرد «سواران پارسی» نیز حضور داشتند یعنی این لشکرکشی متحد بابل و ایران بود علیه فرعون مصر و اقمارش از جمله دولت کوچک یهودیه. دولت یهودیه فاجر بود و بر بنی‌اسرائیل ظلم می‌کرد. در «کتاب دوّم پادشاهان» درباره یهویاکین، شاه وقت یهودیه، چنین آمده است: «آنچه را که در نظر خداوند ناپسند بود، موافق هر آنچه پدرش کرده بود، به عمل آورد.» در این زمان نحوشطا، همسر یهویاقیم و مادر یهویاکین، چهره اصلی و مقتدر دربار یهود است. ورود بخت‌النصر به اورشلیم به آرامی و بدون خون‌ریزی انجام شد و سخنی از قتل و غارت و کشتار در میان نیست. شاه نوجوان یهود، به همراه مادر و درباریان و بزرگان شهر، به استقبال پادشاه بابل رفت و بخت‌النصر به شهر وارد شد. بخت‌النصر، یهویاکین و مادر قدرتمندش را با گروهی از بزرگان و کاهنان قبایل یهودا و بنیامین و لاویان، بهمراه هزاران تن از غلامان و کنیزان و خوانندگان و نوازندگان ایشان، بهمراه خود به بابل برد و عموی 21 ساله یهویاکین بنام صدقیا را در سمت نایب‌السلطنه شاه یهود در اورشلیم منصوب کرد. مورخین یهودی، جمع کسانی را که به بابل برده شدند ده هزار نفر گزارش کرده‌اند که شامل «زنان پادشاه و خواجه‌سرایان و بزرگان و مردان جنگی و صنعتگران و آهنگران» نیز می‌شد.

چنان‌که می‌بینیم، برخلاف گفته آقای یونسی، منابع «عهد عتیق» از به اسارت بردن «پیامبران بزرگ» به دست سپاهیان بابل و ایران، به فرماندهی بخت‌النصر، سخنی نگفته‌اند.

بخت‌النصر در سال 598 پیش از میلاد به غرب لشکر کشید و حکمرانان هوادار مصر در پنج دولت کوچک حاشیه شرق مدیترانه را، از جمله شاه و اشراف یهودیه را، بعنوان «تبعیدی» به بابل منتقل کرد. او در سال 562 پ م درگذشت. پس از بخت‌النصر سه پادشاه در بابل به قدرت رسیدند تا سرانجام در سال 556 فردی از قبایل آرامی به نام نبونیدوس حکومت بابل را به دست گرفت. پادشاه جدید بابل برغم مردوخ، خدای بزرگ بابلی‌ها، کوشید مردم را به پرستش سین، خدای ماه، مجبور کند و ین امر اعتراض شدید مردم و کاهنان را برانگیخت. در این زمان، نفوذ مصر در بابل افزایش یافت و در سال 543 نبونیدوس با فرعون مصر علیه ایران هم‌پیمان شد. در بهار سال 539 ارتش مجهز پارس و ماد از رود دجله گذشت و با شکست ارتش بابل و تصرف شهرهای متعدد سرانجام، برخلاف ادعای هرودت و کزنفون که از مقاومت بابل سخن می‌گویند و چنان‌که داده‌های باستان‌شناسی ثابت می‌کند، بدون هیچ درگیری جدی و تخریب و آتش‌سوزی پایتخت بابل را به تصرف درآورد. کورش، فرمانده قشون ایرانی، مورد استقبال گرم مردم شهر قرار گرفت. کتیبه‌های بابلی از کورش بعنوان «ناجی بابل» سخن می‌گویند زیرا نبونیدوس به دلیل ستمگری و غارت اموال مردم حتی مورد نفرت خدایان خویش قرار گرفته بود.

بنابراین، زمانی که کورش بابل را تصرف کرد حدود 23 سال از فوت بخت‌النصر می‌گذشت و اقدام کورش، مانند لشکرکشی بخت‌النصر به بیت‌المقدس، برای مقابله با گسترش مصر بود و در راستای همان سیاست. پس، در زمان فتح بابل اگر سران دولت یهودیه همچنان در اسارت بودند، اسیر نبونیدوس بودند نه بخت‌النصر.

ادامه سخنان آقای یونسی در کنیسه شیراز:

یونسی با بیان این که «یهودیان ساکن در ایران از خلط مبحث یهودیت و صهیونیسم، رنج برده و می‌برند»، گفت: «این دو موضوع از هم جداست. بسیاری از یهودیان ضد صهیونیسم هستند و حتی امروز حکومت بنی‌اسرائیل هم در نسل جدید به آنچه نسل جوان ایران در خصوص هم‌زیستی و اصلاح‌طلبی می‌گوید، نزدیک شده است.» (خبر پارسی، 13 اردیبهشت 1393)

یعنی، آیا واقعاً آقای یونسی معتقدند که حکومت اسرائیل حکومت بنی‌اسرائیل است نه حکومت گروهی از یهودیان، نه حتی حکومت همه یهودیان (یکی از اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل)، که «صهیونیست» نامیده می‌شوند و مورد قبول یهودیان ارتدکس نیستند؟

یهودیت «دین» نیست و امروزه مسامحتاً به دین موسوی «یهودیت» گفته می‌شود. قبیله یا سبط یهودا پیامبر نداشت که پیروانش «یهودی» خوانده شوند و دین موسوی ربطی به سبط یهودا ندارد زیرا به اعتقاد کلیمیان موسی ع از سبط لوی بود نه یهودا. مفهوم «یهود» حتی شامل تمامی 12 سبط بنی‌اسرائیل نیز نمی‌شود و تنها بر یک سبط (یهودا) دلالت دارد یعنی محدودتر و بسته‌تر از اسرائیلیان است که در گذشته کاربرد داشت.

آقای یونسی نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و باید تابع قانون اساسی باشند. قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گروه نژادی بنام یهودیان را به رسمیت نمی‌شناسد. آنچه در قانون اساسی ایران، هم قانون اساسی مشروطه که تا انقلاب معتبر بود و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تا الان معتبر است، به رسمیت شناخته شده، «کلیمیان» است نه «یهودیان»؛ یعنی دین پیروان موسی کلیم‌الله (ع) نه گروه قومی- نژادی بنام «یهود» که آقای یونسی باید بهتر بدانند که در قرآن کریم با تعابیری بسیار تند از آنان یاد شده است.

 
ارادتمند

عبدالله شهبازیواکنش مجدد شهبازی

پس از انتشار مقاله ی فوق و واکنش گروهی از مخاطبان «انتخاب»، عبدالله شبازی بار دیگر مطلبی را در واکنش به برخی کامنت ها ارسال کرد.

در این یادداشت آمده است: به نظرات ذیل دو یادداشتم درباره سخنان آقای یونسی در کنیسه شیراز مراجعه کردم. از دوستانی که نظرات خود را ارسال فرموده‌اند، صرفنظر از موافقت یا مخالفت با دیدگاه‌های ایشان، به دلیل مشارکت در بحث سپاسگزارم. معهذا، مشاهده کردم که، متأسفانه، عده‌ای با رویکرد تهاجمی و پرخاش‌گرانه و توأم با عصبانیت و گاه اهانت، بدون توجه به مفاد یادداشت‌ها، علیه من مطالبی ارسال کرده‌اند.

در یادداشت‌های فوق به راستی قصد نداشتم سخنان آقای یونسی در شیراز را بهانه برای پاسخی جنجالی یا تهاجمی قرار دهم وگرنه دستاویز در این سخنان فراوان بود و لحن می‌توانست بسیار متفاوت باشد. در یادداشت اوّل فقط گفتم که زنده کردن مجدد بحث «شیر و خورشید» در فضای سیاسی امروز، که زمان رفراندوم یا تصویب قانون برای تعیین نمادهای رسمی ملّی نیست و نماد ملّی جمهوری اسلامی ایران سال‌ها پیش تعیین شده و قانونی است، نابجا است و نظرات در این زمینه آنقدر تخصصی و متناقض است که می‌تواند دستمایه چالشی بزرگ شود. بعنوان نمونه، نظر مرحوم مجتبی مینوی را ذکر کردم و در پاراگراف آخر به اجمال نظر مینوی را محترمانه نقد کردم و نوشتم که قدمت نقوش شیر و خورشید بسیار کهن است. البته، مرحوم مینوی فقط به پیشینه استفاده از نقوش شیر و خورشید در پرچم ایران اشاره کرده بودند، ولی من به سابقه پیدایش نقوش شیر و خورشید در نجوم باستان و کاربرد آن در نمادهای مربوط به اساطیر انانه و ایشتر و آناهیتا (الهه?های سکس و باروری در تمدن‌های سومر و بابل و ایران باستان) پرداختم تا خاستگاه آن را بیان کنم و روشن کنم که این نقوش فقط «ایرانی» نیست و در همه جا کاربردهای گوناگون داشته است. به همین اکتفا کردم و وارد خود مسئله، یعنی همان «دام شیر و خورشید»، نشدم.

یادداشت دوّم، درباره یهودیت، که تعمداً از بحث «شیر و خورشید» جدا کردم، نیز کاملاً متین و غیرتهاجمی بود و هدفم تنها تأکید بر این نکته بود که ورود به این گونه مباحث نیاز به تأمل و سنجیده?گویی و مشاوره با کارشناسان و آشنایی با موضوع و مفاهیم مرتبط با آن دارد بخصوص که فردا یا امروز پای سایر فرق و اقوام ساکن ایران نیز به میان می‌آید و اگر آقای یونسی با این رویه سخن بگویند واویلا خواهد شد.

مباحثی که در یادداشت دوّم مطرح کردم کاملاً مستند و علمی است. بخصوص آن بحث کاربرد نام «کلیمیان»، با توجه به جایگاه حقوقی آقای یونسی در دولت، اهمیت ویژه دارد. کاربرد مفاهیم و نام‌ها از سوی یک نهاد یا فرد مسئول دارای تبعات حقوقی و سیاسی گاه بسیار سنگین است و در آینده مورد استناد قرار می‌گیرد؛ مانند همان اسامی «آذربایجان شمالی» و «جنوبی» که در سال 1918 از سوی حکومت مساوات باکو جعل شد و تبعات آن غائله سال‌های 1324-1325 آذربایجان را آفرید و هم?اکنون نیز باقی است.

بر کاربرد واژه «کلیمی» در متون رسمی و سخنان مسئولان به درستی تأکید کردم. فلان فرد عادی شاید مجاز باشد، به دلیل ناآگاهی، از «اقلیت یهودی ایران» بگوید ولی فلان شخصیت مسئول دولتی ایران مجاز نیست این تعبیر را بکار برد زیرا دو نام «کلیمی» و «یهودی» یکی نیست و قانون‌گذار، هم در زمان تدوین قانون اساسی مشروطه هم در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به این تفاوت توجه اکید داشته است.

و البته، کسانی که «عاقل»اند می‌فهمند که تذکر محترمانه و کارشناسانه فوق به آقای یونسی از سر همدلی و به سود دولت آقای روحانی است و می‌تواند جلوی برخی سخنان بحران‌ساز آتی را بگیرد مشروط بر این که رئیس محترم دولت، که دارای سابقه طولانی مدیریت هستند، مانع از اظهارنظرهای خلاف مصلحت روز یا منطبق بر سلیقه‌های شخصی یا معطوف به جنجال برای جلب توجه شوند که قطعاً چنین خواهد بود.


 
نویسنده: مهدی ::: یادداشت ثابت - یکشنبه 93/2/15::: ساعت 10:18 عصر
پیچیدگی‌های اوکراین با تصاعد بحران آشکار‌تر شد
کمی مقدمه
به نظر میرسد جنگ همیشگی شرق و غرب اینبار از سوریه به اوکراین کشیده شده. پیچیدگی روابط بین المللی و سیاستهای منافقانه و مزورانه غرب همیشه پوششی بوده بر حقیقت رویداده های بین المللی اما با دنیای ارتباطات و بالا رفتن سطح اگاهی و قدرت تحلیل ملتها و تقابل قدرتمندانه گاه و بی گاه دولتهای شرقی و قطبهای قدرت با غرب سبب شده غرب توانایی جنگ نرم خود را در عرصه سیاسی از دست بدهد و مجبور شود ظواهر مزورانه و ریاکارانه دیپلماتیک خود را کناری بگذارد و دست به جنگ نظامی بزند. جنگ سوریه سبب شد تا روسیه قطب سیاسی  قدرتمند شرقی با همه نکات اشتراکی که با غرب دارد آرام آرام به جبهه ای قدرتمند در برابر غرب تبدیل شود. روسیه سالها از امپریالیسم شوروی فاصله گرفته و است و به تحکیم استراتژی منطقه ای خود فارغ از گذشته گذشته پرداخته است. البته فروپاشی شوروی هر چند ملتهای مسلمان خصوصا قفقاز را از بند اسارت کمونیسم رها کرد اما این ازادی و سالها تشنگی نسبت به دین سبب شد تا ملتهای تازه استقلال یافته و گاها خواستار استقلال دست به دامن جریانهای افراطی به ظاهر مسلمان همچون طالبان بزنند. خشونت بی حد و حصر و حضور در مناطق اشغالی تحت تصرف شوروی سابق و کینه های گذشته نسبت به حکومت کومونیستی و ضد دین باعث شد تا سیل این مسلمانان به ظاهر مجاهد با خلق خویی که از سالها مبارزه پارتیزانی در افغانستان به دست آورده بودند و عطش ملتهای مسلمانی چون چچن، منطقه قفقاز به جولانگاه مجاهدین سابق و تروریستهای فعلی تبدیل کرد. کسانیکه سالها جز جنگ و آموزه ای جز تفکرات وهابی و حامی جز دلارهای سعودی نداشتند. حالا همین سربازان مواجب به گیر برای ادامه خدمت طبق خواست اربابان خودشان نداشتند. اتحاد استراتژیک اعراب خصوصا سعودی با آمریکا و صهیونیسم با در باربر روسیه و بهانه دفاع از ملتهای مسلمان تحت سلطه شوروی سابق و روسیه فعلی احساسات جنگجویان را متوجه مناطق مسلمان نشین کرد. چچن اولین آغاز این تقابل بود. اما روسیه با تمام قدرت در برابر این جریان مخرب ایستاد و آن را سرکوب کرد. غرب نتوانست روسیه را از درون دچار چالش کند به همین خاطر جبهه جنگ را به خارج روسیه و گلوگاه استراتژیک و حیاطی شرق و غرب در خاورمیانه کشاند جاییکه به پشتوانه بزرگی برای هلال شیعی و روسها تبدیل شده بود. شکست سوریه برای غرب و اعرب یک تیرو چند نشان بود. مجاهدین سابق و تروریستهای فعلی باری مشق آموخته های غیر انسانی و به ظاهر اسلامیشان فوج فوج عازم سوریه شدند. حمایت ایران و روسیه از سوریه سبب شد غرب و اعراب اینبار نیز شکست بخورند. فقط یک راه مانده است تا بتوان با مشکل اصلی یعنی روسیه مقابله کرد. ایجاد انقلاب رنگین و کودتا در اوکراین به قولی هارتلند جهان و در مرزهای روسیه است. روسیه خود نیز میداند که این تقابل با غرب تقابلی کوتاه و بر سر منافع مقطعی مالی و سیاسی نیست. غرب به دنبال تحقق جهان تک قطبی و حکومت جهانی واحد است و روسیه ثابت کرد بزرگترین مانع است. امروز جنگ روسیه و سپس اوکراین و حضور تکفریها در اوکراین نشان داد جنگی جهانی سوم جرگه های خود را زده است حال باید دید آینده چه قضاوتی خواهد کرد

کوچ تکفیری‌ها برای جنگ در اوکراین

عربستان سعودی به منظور انتقام گرفتن از روسیه به دلیل حمایت این کشور از دولت بشار اسد قصد دارد در جنگ اوکراین از روسیه و روس تبارها انتقام بگیرد

بحران اوکراین حالا دیگر نه فقط جنگی داخلی، بلکه به یک رویارویی نیابتی بین روسیه، امریکا و اروپا تبدیل شده است. این وضعیت باعث پیچیده شدن بحران و گاه روند‌های متناقض و کمتر قابل پیش بینی در اوکراین شده است. رژیم صهیونیستی که به طور سنتی در جبهه امریکا قرار دارد، ادعا می‌کند که نگران است راست‌گرایان افراطی مورد حمایت غرب، دست به کشتار یهودیان بزنند و گروه‌های سلفی که تا کنون لااقل به شکل اعلانی رو در روی امریکا می‌ایستادند، می‌خواهند انتقام شکست سوریه را در اوکراین از مسکو بگیرند.

به گزارش «جوان»، منابع رسانه‌ای به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند بعضی کشورهای عربی برای انتقام از روسیه، زمینه ورود عده‌ای شبه نظامی تکفیری به اوکراین را فراهم کرده‌اند تا در کنار غربگراها علیه منافع روسیه جنگ کنند. این مسئله در حالی صورت می‌گیرد که منابع صهیونیستی از افزایش مهاجرت یهودیان اوکراینی به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

یک منبع امنیتی عرب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، فاش کرد که بخش قابل توجهی از نیروهای تروریست تکفیری مستقر در سوریه که تابعیت سعودی و چچنی دارند به منظور کمک به ارتش اوکراین تحت حمایت مالی ونظامی سازمان اطلاعات عربستان با چند فروند هواپیما وارد کی‌یف پایتخت اوکراین شده‌اند. این منبع امنیتی عرب در ادامه افزود: این نیروها بلافاصله عازم شهر «کراماتوسک» در شرق اوکراین شده‌اند و هم اکنون در کنار نیروهای ارتش اوکراین علیه «روس» تبارها تحت عنوان شبه نظامیان حامی دولت می‌جنگند. وی همچنین تأکید کرد: عربستان سعودی به منظور انتقام گرفتن از روسیه به دلیل حمایت این کشور از دولت بشار اسد قصد دارد در جنگ اوکراین از روسیه و روس تبارها انتقام بگیرد. حضور شبه‌نظامیان تکفیری در اوکراین وقتی پیچیده می‌شود که این افراد همواره مدعی هستند که با امریکا دشمنی دارند. این در حالی است که حضور این افراد در اوکراین برای جنگ علیه روسگراها به نوعی اتحاد تکفیری‌ها با امریکایی‌ها محسوب می‌شود. از طرف دیگر اسرائیل که همواره از حمایت نظامی، مالی و سیاسی امریکا برخوردار است به صورت ضمنی از روسیه حمایت کرده است. تایمز آو اسرائیل دیروز نوشت، یک گروه 19 نفره از یهودیان اوکراینی بر اثر تشدید بحران اوکراین به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کردند. بر اساس این گزارش، نسبت به سال گذشته، در سال‌جاری میلادی مهاجرت یهودیان اوکراینی به سرزمین‌های اشغالی رشد 142 درصدی داشته است. در همین راستا 800 نفر در ماه‌های ژانویه و آوریل وارد سرزمین‌های اشغالی شده‌اند و 200 نفر دیگر نیز برای ماه می نام‌نویسی کرده‌اند.


 
   1   2   3   4   5   >>   >
 
 
 

موضوعات وبلاگ

 

لینک دوستان

نسیم معرفت
فرزانگان امیدوار
چم مهر
بادصبا
سرچشمه ادب و عرفان : وب ویژه تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید
داروخانه دکتر سلیمی
دلتنگ...
رقصی میان میدان مین
رز صورتی
سحر یه دختره تنها
اکبر پایندان
فرهنگی هنری و عامیانه
رضویّون - دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
راه کمال
برادرم ... جایت همیشه سبز ...
بزرگترین سایت خنده بازار
عشق است زنده یاد ناصر خان حجازی و استقلال
غزلیات محسن نصیری(هامون)
سروش دل
پیامنمای جامع
باز باران با محرم
وبلاگ شخصی حامد ذوالفقاری
ترخون
شین مثل شعور
Manna
اصلاحات
لنگه کفش
بیارجمند
خاطرات دکتر بالتازار
کشاورزی نوین
لیلای بی مجنون
عصر پادشاهان
انسان جاری
►▌ استان قدس ▌ ◄
♥Deltangi
اقیانوس مطلب
آسمون آبی
آشیانه سخن
شیخا
هیئت عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها جوی آباد محله بختیاری ها
برترین لحظه ها
پاتوق دوستان
سرچشمه : سرچشمه همه خوبیها مهدی (عج) است
شهید
سیب خیال
فرق بین عشق و دوست داشتن
تراوشات یک ذهن زیبا
مشاور
خون شهدا
علمدار بصیر
 

لوگوی دوستان

 

حضور و غیاب

 

آوای آشنا

 

فهرست موضوعی یادداشت ها

امامت عبدالرزاق لاهیجی تشیع تسنن ریاست عامه تاریخی کلامی پیامبر[2] . انگلیس آفریقا آمریکا خلیج فارس بهائی استثمار عبدالبهاء سلمان رشد[2] . پیامبر یهودی ابراهیم زرتشت ایرانی‌تورات قرآن شجره محمد تثنیه اذا[2] . تصوف درویش تلقین قشیری فرقه یهودی شعوبی نسفی اویس قرنی عرفان درو[2] . تصوف صوفی گنابادی شهرام پازوکی فرقه روحانیت سپاه استکبار انقلاب[2] . جشن پوریم یهودیان هولوکاست ایرانیان خشایارشاه اسرائیل پیامبران س[2] . فراماسونری نماد کراوات فتنه امپراتوری خلافت ولایت عباسی اموی امی[2] . فلسفه الحاد خدا اعتماد علی آدم عربستان علم صنعت ذکاوت جهان کعبه[2] . مدرنیسم پست مدرنیسم مکتب انیشتین سنت ستیزی رئالیسم اصلاح طلب دار[2] . مرغ ایمان استخدام بنزین شغل فقر موبایل حج بیت الله الحرام کارخان[2] . یوگا شیطان پرستی فراماسون منجی مانترا ورزش عرفان شیوا مدیتیشن ای[2] . انتشارات سوره مهر, تقریظ ره بر, حاشیه کتاب, رزمندگان غواص, لشکر . انتخاب نام ایرانی اسلامی لقب کنیه صادق علی زهرا زینب ریحانه محمد . انبیاء اولیاء امر به معروف و نهی از منکر شهید مطهری . امیرالمومنین امام صادق اژدها منبر جن شهادت باب الثعبان باب الفیل . امامت ولایت قراملکی ولی اولیاء نبی فقیه امام متکلمان دینی سیاسی . امام زمان یاسین گمشده دیدار نور ظلمت دختر کبریت فروش عشق سرما آس . امام خمینی(ره): هاشمی اغفال شده است. مارکسیست . افلاطون ارسطو هگل کانت آتلانتیس فیلسوف هالیوود روزگار سینما فردی . افشاگری تکان دهنده رئیس سابق علامه طباطبایی ترویج فساد . افسانه آتش سوزی کتابخانه‌های ایران اسکندریه مسیحیان مسلمانان مصر . اطلاعات دقیق مصلحی در مورد هاشمی وزیر اطلاعات همینطوری حرفی نمی . اسلام ناب مشائی فراماسونری پیام فضلی نژاد مکتب امام اومانیسم فلس . اسلام شناس دکتر دارو و درمان قرآن مدعی ولایت باب و نائب امام زما . اسرائیل آذربایجان یهود سفارت ملی معنوی آمریکا مالزی سوروس دموکرا . اسحاق نیوتن نیروی جاذبه زمین مکاشفات یوحنا کیمیاگری یهودی اورشلی . استقامت و پایداری رمز حماسه ای دیگر جبهه انتخاب اصلح . استفاده ابزاری از هنر, اسلام‌ستیزی, انجیل شیطانی, سایت ویکی لیکس . استعمار میوه شیرینی آجیل خدا اخیار ابرار کالا ماه مبارک مواد مخد . استاد مرید شاگرد معنویت عرفان ثروت قدرت سیر و سلوک ترکیه دبی حلا . استاد قرائتی فلسفه احکام دین سمت‌خدا منبر قانون نماز . استاد قرائتی برای خدا بنویسید . استاد شهید مطهری هویت ایرانی زرین کوب دو قرن سکوت عرب اسلام . ازدواج استقراضی زرتشتی ساسانی گات دینکرد روایت پهلوی واگذاری زنا . از کجا آورده‌اید کاندیدا بنگاهی رهبری انتخابات حکومت مکر بنی ساع . از آتشکده به مسجد تشرّف یک زرتشتی به اسلام سوشیانت موبدان حقانیت . اردوزبان هند شبه قاره شیوه عزاداری توحش وصی نبی عراق ایران حسینی . ادیان کهن ابوریحان دکتر جلیل دوستخواه گاتها فلسطین کتاب آسمانی ژ . اخراجیها ده‌نمکی میر‌شکاک سینما منتقد تصوف شریعت‌گریز مثنوی سید . اخراج آریایی ها از ایران پرست تمدن نژاد عرب مهاجرت سیبری اصیل قو . احکام روحانیت فقاهت اجتهاد فتوا اجتهاد اخلاق سروش شریعتی . اثر پینوکیو گوگل تیپ روانشناسی تاندون ویبراتور چشم بسته فریب خرو . ابن عربی آیت الله بهجت شطح ثقلین بایزید جنید غزالی سنی مخالف اهل . ابراهیم خلیل بهشت موسی ملک الموت امام صادق باقر ختنه نماز اسماعی . آیت الله مرعشی نجفی، امام زمان صفت رذیله بخل . آیت الله بهجت مسجد روضه عزاداری هیات ها محرم . آیت آلله خامنه‌ای مخملباف اختلالات پارانوئید شخصیت ولی فقیه عمود . آموزش و پرورش قبله ماسون ژاپن روستا دهاتی دانشگاه شهرنشینی انقلا . آموزش عکاسی کمپوزیسیون همچینی زبانى دیدارى معمارى موسیقى سینما . آمریکا، ایران، تجهیزات نظامی، جنگ علیه ایران، رویکرد ضد شیعی، سی .
 

اشتراک